İadeli Plastik ve Cam Şişe Geri Dönüşüm Aracı Görünüşü
 
   
 
   
 
  
 
 
 
 
 
İadeli Plastik ve Cam Şişe Geri Dönüşüm Aracı Diğer Ülkelerde Kullanılışı
 
 
 
 
Proje Hakkında
 
 Alanya İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan örnek proje fikrimiz ilçemiz kayıtlı tüm derneklerin PRODES başvurusu yapılarak hayata geçirilecek şekilde tasarlanmıştır.           
 
 
Neden? 
 
Plastiklerin kaynağı ; ham petrol, gaz ve kömürdür. Plastiğin genelde ana kaynağı petrol rafinerisinden arta kalan bakiye maddelerdir. Dünyada üretilen  toplam  petrolün sadece %4' ü plastik üretimi için kullanılmaktadır.

Plastikler, çöpe atıldığı zaman çürümez, paslanmaz, çözünmez, biyolojik olarak bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalır. Suyun ve toprağın kirlenmesine neden olur. Sulardaki canlılara zarar verir hatta ölümlerine neden olur.
 
 
İlçemiz için Özellikle Önemi
 
Turizm için sayılı tatil merkezlerinden biri olan ilçemiz özellikle yoğun olarak ziyaret edildiği yaz aylarında  hat safhada pet şişe
tüketildiği inkar edilemez bir gerçektir.
 
mevcut  yerleşim şekli ve kalabalık nüfusu ile buna benzer projeler zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir.
 
Projemizin Bireyler Üzerindeki Etkisi
 
- Para ve Puan iadeleri ile bireysel sorumluluklar artırılıp memnun olma seviyesi artırılacak
 
- Özellikle Çocuklarımızın  çevreye duyarlılığı artabilecek
 
-Kısa zamanlı (Part time) çalışmalarla  Gelir ihtiyacı azaltılabilir.


Yaşanılabilir Bir Çevre İçin Geri Dönüşüm:

                Cam, metal, plastik ve kağıt/karton gibi değerlendirilebilir atıklar çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler. Bu atıkların bir takım işlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir hammadde olarak üretim sürecine sokulmasına Geri Dönüşüm denir.

Bu süreç her bir atık türü için malzemenin cins ve niteliğine göre farklılık gösterir. Geri kazanım terimi ise tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da içerdiği için biraz daha geniş kapsamlıdır. Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi işlemlerinin bütünü Geri Kazanım olarak adlandırılır. Geri dönüştürülebilir atıklardan yeni ürün ve malzemeler üretmek için en temel konu bu atıkların oluşturdukları kaynakta temiz ve türlerine göre ayrılmış olarak biriktirilmesidir. Değerlendirilebilir atıklar, diğer atıklar ile karıştırılırsa kirleneceği için elde edilecek yeni ürünün kalitesi düşük olur.Bu nedenle geri dönüştürülebilir atıklar, diğer atıklardan yani çöplerden ayrı ve temiz olarak toplanmalıdır.

Geri Dönüşümün Yararları Nelerdir?

Doğal kaynaklarımız korunur.

                Kullanılmış ambalaj ve benzeri değerlendirilebilir atıkların bir hammadde kaynağı olarak kullanılması, yerine kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gereken hammaddenin veya doğal kaynağın korunması gibi önemli bir tasarrufu doğurur. Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre daha az olduğu için, geri dönüşüm ile malzeme üretilmesinde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm ile tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve bileşimine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile %90, kağıdın geri dönüşümü ile %60 oranında enerji tasarrufu sağlandığı bir çok uzman tarafından ifade edilmektedir.

Atık miktarı azalır. Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık gider ve buna ek olarak bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır, çünkü artık daha az çöp alanı ve daha az enerji gerekmektedir.

Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar. Geri dönüşüm sayesinde hammaddelerin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi önlenecek, böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Plastiğin Geri Dönüşümden Elde Edilen Bazı Malzemeler Şunlardır:

1. Sera Örtüsü,

2. Otomotiv Sektöründe Plastik Torba,

3. Marley,

4. Pis Su Borusu,

5. Elyaf ve Dolgu Malzemesi,

6. Araba Yedek Parçası Yapımında,

7. Deterjan Şişeleri, Çöp Kutuları ve Benzeri Ürünler,

8. Yağmur Suyu ve Atık Su Boruları,

9. Çeşitli Plastik Dolgu Malzemeleri,

10. Çeşitli Plastik Oyuncak ve Kırtasiye Malzemeleri. 
 
 
İadeli Plastik ve Cam Şişe Geri Dönüşüm Aracı  Özellikleri
 
- Seyyar olması sebebiyle daha az araçla daha fazla bölgeye hizmet edilebilir.
 
-Çıkarılabilir ve değiştirilebilir, sepeti ile yük taşımada kolaylık
 
 
 
 
Projemizi hazırlamaya gönüllü derneklerimiz sitemizin PRODES projelerinin başvuru ve  hazırlık kılavuzlarına ulaşabilirler.
 
Daha geniş bilgi ve yardım için Alanya Kaymakamlığı Proje Koordinasyon bölümüne başvuru yapabilirler.
 
 
  
Türkiye Cumhuriyeti Alanya Kaymakamlığı
Alanya Hükümet Konağı 07400, Alanya-Antalya
Telefon:
90 242 513 19  07 Faks: 90 242 513 12 35 E-posta: yaziisleri@alanya.gov.tr
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •